Finkernet Markkinointi

Uutiset

Finkernet tarjoaa kävijöilleen ilmaisen hakukonemarkkinoinnista kertovan e-kirjan: 'Basics of Search Engine Marketing'

Tietoa hakukoneoptimoinnista.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi keskittyy markkinoitavan Internet-sivuston ominaisuuksien muokkaukseen vallitsevien hakukone-algoritmien mukaisesti. Hakukoneoptimointi jaetaan yleensä kahteen eri päätehtävään: sivustolla sijaitsevien elementtien muokkaukseen ja sivustoon osoittavien linkkien saamiseen sivuston ulkopuolelta.

On olemassa runsaasti sivustolla sijaitsevia elementtejä, jotka vaikuttavat www-sivuston sijoitukseen hakutuloksissa. Jotkut näistä elementeistä estävät hakurobottien pääsyn sivustolle, jolloin sivustoa ei lisätä hakukoneiden tietokantoihin lainkaan. Tälläisia ovat esimerkiksi dynaamisten www-osoitteiden ja evästeiden väärinkäyttö. Toiset elementit taas vaikuttavat siihen miten hakukoneet määrittelevät www-sivun sisällön. Yksi hakukoneoptimoinnin päämääristä onkin kertoa hakukoneille mahdollisimman tarkasti mitä sivu käsittelee. Tämä onnistuu muun muassa käyttämällä relevantteja hakusanoja www-sivujen elementeissa, kuten otsikoissa, runkotekstissä ja kuvateksteissä.

Niin kutsuttu linkkien rakentaminen on erittäin tärkeä osa hakukoneoptimointia. Linkkien rakentaminen viittaa tehtävään, jossa tavoitteena on saada useita sivuston ulkopuolisia sivuja ”linkittämään” sivustolle. Hakukoneet löytävät www-sivut yleensä linkkien kautta, joten linkit ovat elintärkeitä hakukonesijoitukselle. Hakukoneet ottavat linkittämisen huomioon myös algoritmeissä.